หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/piyabut/domains/piyabut.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 247

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/piyabut/domains/piyabut.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 247

Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/piyabut/domains/piyabut.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/piyabut/domains/piyabut.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257
  การจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560  
      

"ด้วยโรงเรียนปิยะบุตร์มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ – ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑๕๔ รายการ รายละเอียดดังไฟล์แนบ"
: วรวรรณ เหรียญทอง
: 2560-02-14